Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SAB/Lu 206/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
Skarbowej z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r. przez organ odwoławczy decyzji, mocą...

I SAB/Lu 212/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
Skarbowej z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r. przez organ odwoławczy decyzji, mocą...

I SAB/Lu 254/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-21

Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
Skarbowej z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono...

I SAB/Lu 209/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
Skarbowej z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r. przez organ odwoławczy decyzji, mocą...

I SAB/Lu 219/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
Skarbowej z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r. przez organ odwoławczy decyzji, mocą...

I SAB/Lu 269/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-26

Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ,,[...]' spółki z o.o....
o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono decyzję organu...

I SAB/Lu 247/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-21

Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...
z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono...

I SAB/Lu 234/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-19

Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ,,[...]’’ spółki z o.o. w T...
z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono decyzję...

I SAB/Lu 255/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-26

Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ,,[...]’’ spółki z o.o....
z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono decyzję...

I SAB/Lu 266/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-26

Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ,,[...]’’ spółki...
z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] grudnia 2004 r., przez organ odwoławczy decyzji, mocą której uchylono decyzję organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   85