Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

I SA/Ol 15/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-28

je pod wspólnym numerem I SA/OI 15/09; postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej A Sp. z o.o. kwotę 10.285 zł...
organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Na podstawie art. 129 p.p.s.a....

II SA/Lu 1101/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-09

., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania rozbudowy budynku p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o przyznanie kosztów...
przesłanki z art. 249a, można umorzyć postępowanie dotyczące wniosku profesjonalnego pełnomocnika procesowego o przyznanie kosztów za świadczoną przez niego z urzędu pomoc...

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 309/09; postanawia: I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej 'A' Sp...
, że na podstawie art. 54, § 3 p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej wniósł...

I SA/Ol 196/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 196/09; postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej A Sp...
zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej w O. wniósł o umorzenie postępowania sądowego...

I SA/Ol 201/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 201/09; postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej...
Izby Celnej w O. poinformował Sąd, że na podstawie art. 54, § 3 p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach...

I SA/Ol 329/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-28

i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 329/09, postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej A Sp...
i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Na podstawie art. 129 p.p.s.a. Sąd podjął...

I SA/Ol 205/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-28

rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 205/09, postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz...
p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Ol 585/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-28

zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej wniósł o umorzenie postępowania sądowego...
przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., czyli dokonania przez organ samokontroli. Natomiast...

I SA/Ol 95/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-28

, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numerem I SA/OI 95/09, postanawia : I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić...
, że na podstawie art. 54, § 3 p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby...

I SA/Ol 261/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-28

268/09, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz dalsze ich prowadzenie pod wspólnym numerem - I SA/OI 261/09 i postanawia : 1. umorzyć postępowanie...
, że na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie w tych sprawach. Wobec powyższego Dyrektor Izby Celnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   56