Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Lu 661/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-22

zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. I. L., A. M. spółka jawna kwotę...
procesowym z dnia 11 stycznia 2005 r. Działając w imieniu strony skarżącej wnieśli o umorzenie postępowania i zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w trybie art. 201...

I SA/Lu 781/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-16

t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na A spółka jawna kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca A spółka...
celnego 'F' w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku...

I SA/Lu 609/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

podatkowego w opłacie skarbowej p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. I. L., A. M. spółka jawna kwotę [...] tytułem...
z dnia 11 stycznia 2005 r. Działając w imieniu strony skarżącej wnieśli o umorzenie postępowania i zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w trybie art. 201 §...

I SA/Lu 617/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

w opłacie skarbowej p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A I. L., A. M. spółka jawna kwotę [...] tytułem zwrotu...
z tytułu umowy sprzedaży zawartej na terenie składu celnego B w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Lu 680/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-23

skarbowej p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna z siedzibą kwotę [...] zł (... złotych) tytułem...
o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku z wydaniem w dniu [...] r., decyzji uwzględniającej skargę strony w całości. Odpis powyższej decyzji wraz z kserokopią...

I SA/Lu 806/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-16

o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca...
na terenie składu celnego B w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku...

I SA/Lu 649/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca...
składu celnego B w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku...

I SA/Lu 765/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-25

o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna kwotę [...]tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca...
składu celnego 'F' w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku...

I SA/Lu 698/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-05

t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca...
składu celnego B w 2000 roku., Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku...

I SA/Lu 665/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-22

a n a w i a : I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A spółka jawna kwotę 767 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem...
umowy sprzedaży zawartej na terenie A w [...] roku., Pismem procesowym z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   55