Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SA/Łd 258/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Decyzją z dnia...
decyzjami z dnia [...]. Wójt Gminy S.. na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia Spółce A z o.o. kar pieniężnych za usunięcie drzew...

II SA/Łd 265/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] r. znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 264/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o., administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 266/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

III OSK 4862/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1...

II SA/Łd 259/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Decyzją z dnia...
. Wobec powyższego decyzją z dnia [...]. Wójt Gminy S. na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia Spółce A z o.o. kary pieniężnej...

II SA/Łd 260/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Decyzją z dnia...
. Wobec powyższego decyzją z dnia [...]. Wójt Gminy S. na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia Spółce A z o.o. kary pieniężnej za usunięcie...

II OSK 2432/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgody na usunięcie drzew oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgody na usunięcie drzew., Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Lu 574/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa oddala skargę...
drogowego ulicy P. w B. umorzyło postępowanie w sprawie., W bardzo obszernym uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał przede wszystkim, że żądanie...

II SA/Op 307/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-22

Niemodlina umorzył w całości wszczęte z urzędu 18 maja 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia 'A' Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą...
nieruchomości. W jej ocenie, umorzenie postępowania powinno nastąpić z tego powodu, że nie ponosi odpowiedzialności za wycinkę wymienionych drzew. Podkreśliła, że nigdy...
1   Następne >   +2   +5   +10   97