Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. Wobec...

I OSK 2018/14 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Cywilnego z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia ograniczenia w ruchu na lotnisku postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić z kasy...
zważył, co następuje:, Postępowanie ze skargi kasacyjnej podlega umorzeniu. Zgodnie bowiem z art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

VII SA/Wa 869/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

2013 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe...

VII SA/Wa 953/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. Wobec...

VII SA/Wa 1112/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
., W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało...

VII SA/Wa 949/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
., W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało...

VII SA/Wa 867/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

2013 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe...

VII SA/Wa 870/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

2013 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe...

VII SA/Wa 950/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. Wobec...

VII SA/Wa 948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie 2) umorzyć...
1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. Wobec...
1   Następne >   +2   +5   8