Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

VI SA/Wa 1158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

Dyrektora Urzędu Morskiego w [...], znak [...] oraz o umorzenie postępowania w sprawie skreślenia go z listy pilotów morskich., [...] M. L. we wniesionym odwołaniu wskazał...
na uchybienia w postępowaniu, których dopuścił się organ I instancji, tj.: naruszenie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 107 Kpa. Niezależnie od powyższego skarżący...