Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

upadłościowego będzie data wydania postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego?, 5) czy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność...
przesłanka zakończenia postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania...

I SA/Bk 180/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-01

. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 2. zasądzić od Ministra Finansów na rzecz skarżącego P. S. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu...
jako 'p.p.s.a.') wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie...

I SA/Bk 179/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-01

. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 2. zasądzić od Ministra Finansów na rzecz skarżącej I. S. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu...
jako 'p.p.s.a.') wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a. organ...

I SA/Kr 402/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-22

faktyczny, z którego wynikało, że dysponuje postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majątku dłużnika. Postępowanie...
upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,, - umorzeniu postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 911/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-21

od osób prawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić E. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu...
:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270...

III SA/Wa 1605/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić na rzecz J. Z. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi Pismem z 30 maja 2008 r...
tę Skarżący cofnął pismem z 11 października 2010 r. W związku z tym postępowanie sądowe należało umorzyć. Zgodnie bowiem z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

III SA/Wa 1143/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

od osób prawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić R. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu...
:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270...

III SA/Wa 1144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

od osób prawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić R. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu...
:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270...

III SA/Wa 910/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-21

od osób prawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić E. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu...
:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270...

I SA/Łd 719/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-04

: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. I SA/Łd 719/07, UZASADNIENIE, Wnioskiem z dnia 14 marca 2005 roku A Sp. z o.o. w R. zwróciła się w trybie...
o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zaskarżona do sądu administracyjnego decyzja została uchylona ostateczną decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100