Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol

II SO/Sz 6/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-11-20

niejawnym wniosku M. P. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. grzywny za nieprzekazanie skargi postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić wnioskodawcy...
dotkniętych wadą nieważności., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SO/Wa 32/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

i odpowiedzią na skargę postanawia umorzyć postępowanie sądowe. W. G. pismem z dnia 15 marca 2017 r. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem...
dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

III SO/Gd 10/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

: umorzyć postępowanie. W dniu 4 września 2013 r. W.F. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o wymierzenie Staroście [...] kary grzywny...
. 161 ustawy p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd...

II SO/Lu 70/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-28

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 8 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy [...] Podlaski w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SO/Lu 84/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-28

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 3 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SO/Lu 33/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 6 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
niedopuszczalne w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Dlatego też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć...

II SO/Lu 22/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 6 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
niedopuszczalne w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Dlatego też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć...

II SO/Lu 26/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 13 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
niedopuszczalne w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Dlatego też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć...

II SO/Lu 21/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 6 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
niedopuszczalne w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Dlatego też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć...

II SO/Lu 42/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-19

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W skardze z dnia 8 kwietnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
niedopuszczalne w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Dlatego też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć...
1   Następne >   +2   +5   +10   46