Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 2336/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie prawa użytkowania...
[...] lipca 2018 r., nr [...] umorzył postępowanie wszczęte wnioskiem byłych właścicieli [...] małżonków [...] z dnia [...] października 1948 r. w sprawie przyznania prawa...

I SA/Wa 3176/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-07

Warszawy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. nr KOX/1346/Po/19 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty...
- umorzyło postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej., Orzeczenie zostało wydane w następującym stanie...

I SA/Wa 1544/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. nr KOX/1182/Po/19 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej...
wniosku M. C. o ustalenie, że aktualizacja dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie...

I SA/Wa 1677/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. nr KOX/4821/Po/19 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej w tytułu...
. o ustalenie, że aktualizacja dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie aktualizacji...

I SA/Wa 1314/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-10

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1. uchyla...
dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania...

I SA/Wa 1543/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-10

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1. uchyla...
dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania...

I SA/Wa 1758/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu...
. L. o ustalenie, że aktualizacja dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie...

I SA/Wa 188/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-22

[...] na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla...
, że aktualizacja dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej...

I SA/Wa 1876/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

12 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej 1. uchyla zaskarżoną...
się do treści art. 214 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umorzył postępowanie w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 2705/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-22

Stołecznego Warszawy na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. nr KOX/314/Po/19 w przedmiocie umorzenia postępowania...
wniosku M. A. i F.A. o ustalenie, że aktualizacja dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona - umorzyło postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   36