Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 55/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] oraz [...], mocą których umorzył postępowania odwoławcze., W jednakowo brzmiących uzasadnieniach tych decyzji Minister Środowiska stwierdził, iż postępowanie...
legitymacji do działania w tych postępowaniach. Zasadne zatem było umorzenie postępowania. Prokurator nie działał bowiem w postępowaniu administracyjnym na prawach strony...

II GSK 121/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

rozpatrując sprawy dotyczące ustalenia opłat eksploatacyjnych, umorzył postępowania odwoławcze z wniosków Przewodniczącego Zarządu Gminy J. , Burmistrza Miasta i Gminy C...
, iż postępowanie odwoławcze zainicjowane przez gminę należy umorzyć, ponieważ organy gmin nie są stronami postępowań w sprawie wymierzania opłat eksploatacyjnych. Posiadają...

II GZ 19/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-25

: umorzyć postępowanie zażaleniowe NSA/post.1 - postanowienie 'ogólne' Zarządzeniem z dnia 12 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1655/06 Przewodniczący Wydziału VI...
sporządzenia kserokopii akt postępowania administracyjnego dotyczącego naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji postanawia...

II GSK 405/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

: skarżący), na decyzję Ministra Środowiska z [...] kwietnia 2006 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podał, że skarżący wnioskiem z 20 grudnia...
na terenie ich nieruchomości., Minister Środowiska decyzją z [...] marca 2006 r., Nr [...] umorzył postępowanie w przedmiocie zgłoszonych przez skarżących wniosków...

III ARN 58/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1054/87, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 61/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1060/87, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 73/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 maja 1988 r. SA/Ka 166/88, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 74/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 maja 1988 r. SA/Ka 159/88, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 75/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 maja 1988 r. SA/Ka 167/88, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 53/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1063/87, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...
1   Następne >   3