Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1343/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia...

III OZ 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

o umorzeniu postępowania w sprawie ze skargi R.K. i J.K. na bezczynność Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w [..] w przedmiocie udostępnienia...
pierwszym umorzył postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; w punkcie drugim stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim...

I OSK 1038/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

I OSK 1234/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2017r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 1307/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
. W., uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy...

I OSK 1238/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia [...] października 2016 roku znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1...

I OSK 1226/15 - Wyrok NSA z 2016-10-28

Rejonowego w Nowym Targu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 11 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
w całości oraz o umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej jako bezprzedmiotowego w sytuacji gdy nie istnieją żadne przeszkody prawne...

I OSK 1455/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
i umorzyło postępowanie pierwszej instancji w sprawie odmowy udostępnienia Stowarzyszeniu żądanej informacji publicznej., Organ odwoławczy zaznaczył, że zawierając umowy...

I OSK 1344/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia...

II SA/Wa 835/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o udostępnienie informacji...
r. nr [...] odmawiającej udostępnienia wnioskodawcy informacji publicznej, umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu powyższej decyzji Krajowy Rzecznik...
1   Następne >   +2   +5   +10   100