Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 979/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1...
w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Powyższy wyrok Wojewódzkiego...

II OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

[...] Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
[...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II OSK 883/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

[...] Stowarzyszenia [...] w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
[...] w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany...

II OSK 904/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany...

VII SA/Wa 1790/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Decyzją z dnia [...] maja...
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji z dnia [...] marca 2011 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie skargi...

VII SA/Wa 1791/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Decyzją z dnia...
zakończonej wydaniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji z dnia [...] marca 2011 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie...

VII SA/Wa 1792/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Decyzją z dnia...
wydaniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji z dnia [...] marca 2011 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie...

II OSK 945/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

[...] Stowarzyszenia [...] w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego 1...
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany...

VII SA/Wa 1787/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Minister Kultury...
i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] marca 2011 r., znak: [...] umorzył postępowanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy...

VII SA/Wa 1755/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Minister Kultury i Dziedzictwa...
utrzymał w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2011 r. ([...]) w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na podstawie skargi...
1   Następne >   3