Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony

III SA/Wr 730/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu...
Prezydenta Miasta J.G. z dnia [...] r. (nr [...]) w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wyjaśniło...

V SA/Wa 1164/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odwołania...
od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej A. N. ze Skarbu Państwa - kasy...

V SA/Wa 791/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia ... lutego 2017 r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania na rok 2016 oddala skargę. Przedmiotem skargi...
się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Przesłanką umorzenia...

II GSK 1164/13 - Wyrok NSA z 2014-09-30

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności...
skargę W. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...

VIII SA/Wa 848/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...]nr [...]z [...] września 2016 r., o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Kierownika...

VIII SA/Wa 787/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
P. M. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] z [...] sierpnia 2016 r. o umorzeniu postępowania...

VIII SA/Wa 692/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-05

Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] z dnia [...] lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji...

VIII SA/Wa 849/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...]nr [...]z dnia [...]września 2016 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji...

VIII SA/Wa 740/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] z dnia [...] lipca 2016 r., o umorzeniu postępowania...

VIII SA/Wa 850/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Dyrektora [...]Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia [...]września 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] z dnia [...] września 2016 r., o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100