Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 1104/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-06

, że oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą w 2010 r. mieszkania położonego w C. przy ul. [...], załączył do złożonego w Urzędzie Skarbowym w A. K...
Skarbowego w A. K., w treści którego wskazał m.in., że oświadczenie o uldze meldunkowej dołączył do zeznania podatkowego PIT-36 za 2010 r. Na potwierdzenie tego faktu...

I SA/Wr 1483/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-22

w kancelarii notarialnej była przekonana, iż korzysta ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Dopiero po otrzymaniu od organu podatkowego wezwania do złożenia...
deklaracji PIT-38 za 2010 r. i wykazania do opodatkowania dochodu ze sprzedaży darowanej nieruchomości, dowiedziała się, że skorzystanie z ulgi meldunkowej wiązało...

I SA/Wr 1878/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-06

I instancji skarżący poinformował, że uzyskany przez niego przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na ulgę meldunkową. Z kolei...
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 (ulgi meldunkowej), poprzez wydanie decyzji wymiarowej w sytuacji gdy nie było ku temu podstaw prawnych, albowiem skarżący złożył wymagane...

III SA/Wa 522/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

. (IPPB1/415-709/10-4/JB) i się do niej zastosowała., Dodatkowo Skarżąca podniosła, iż przy zastosowaniu ulgi meldunkowej do ½ udziału do lokalu 'nabytego' w 2008 r...
, poszerzając go dodatkowo o kwestię dopuszczalności skorzystania z ulgi meldunkowej o wartość zbytego udziału w gruncie oraz o możliwość skorzystania z instytucji...

I SA/Gd 1527/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-05

, że podatniczka nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków 'ulgi meldunkowej' oraz nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie jakichkolwiek kosztów...
Izby Skarbowej z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej z uwagi na fakt, iż uchybienie w złożeniu oświadczenia i zeznania...

I SA/Gl 146/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-26

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej. Do pisma załączył oświadczenie uprawniające...
do skorzystania z ulgi meldunkowej (z tej samej daty)., Organ I instancji postanowieniem z dnia [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu...

I SA/Lu 91/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-09

do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008r...
, informując także, iż dotychczas nie przedłożył dokumentu potwierdzającego złożenie przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej ponieważ nie mógł...

II FSK 2012/14 - Wyrok NSA z 2016-09-08

z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.): dalej : u.p.d.o.f.),tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach faktycznych uznał, że skarżąca...
nie jest uprawniona skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., ponieważ w terminie do 30 kwietnia 2009 r. nie złożyła...

I SA/Lu 824/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-05

, by skorzystać z ulgi meldunkowej, a przedłożyła wszystkie dokumenty. Jej zdaniem brak wezwania strony przez organ podatkowy na czas, 'by zmieścić się w czasie z korektą...
drugiego z warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, a mianowicie nie złożyła do dnia 30 kwietnia 2011r. oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia określonego...

I SA/Gd 387/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-05

r., W uzasadnieniu organ stwierdził, że termin złożenia oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej jest terminem prawa materialnego, co oznacza...
, że po jego upływie następuje definitywnie wygaśnięcie prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Oświadczenie o zastosowaniu tzw. ulgi meldunkowej...
1   Następne >   +2   +5   10