Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 761/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

ponoszenia wynikającego z art. 84 ustawy zasadniczej. Dlatego też tego rodzaju ulgi mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach szczególnych, gdy istnieją uzasadnione powody...

IV SA/Wr 498/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

z ich uiszczenia jest odstępstwem od konstytucyjnego obowiązku ich powszechnego i równego ponoszenia wynikającego z art. 84 ustawy zasadniczej. Dlatego też tego rodzaju ulgi...

IV SA/Wr 497/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

ponoszenia wynikającego z art. 84 ustawy zasadniczej. Dlatego też tego rodzaju ulgi mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach szczególnych, gdy istnieją uzasadnione powody...

II OZ 667/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-18

wynikający ze skorzystania z ulgi podatkowej. Podnieśli, że różnica między kwotą dochodu wskazaną w formularzu, a kwotą, która wpływa na rachunek bankowy, wynika...

IV SA/Wr 761/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-22

. Dlatego też tego rodzaju ulgi mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach szczególnych, gdy istnieją uzasadnione powody do przerzucania ciężaru dotyczącego danej osoby...

II SA/Op 430/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-20

, że instytucja prawa pomocy jest instytucją wyjątkową i stanowi rodzaj ulgi w obowiązku uiszczenia daniny publicznej z tytułu prowadzenia postępowania przed sądem...