Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 929/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1950r., nr 6, poz. 46)., Obowiązywała też ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach w odbywaniu służby wojskowej...
urzędowania komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy końcowe z przedmiotów wojskowych (ust. 2)., Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach...