Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 205/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego...

I SA/Po 591/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe Kolegium...

I SA/Po 593/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną...

I SA/Po 592/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

powierzchni spełniały warunki uzasadniające uznanie ich za infrastrukturę towarzyszącą. Nadto pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu...

I SA/Po 594/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe...

I SA/Bd 572/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia...

I SA/Po 847/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

ulgi przemawia brak zapewnienia przez miasto warunków do realizacji elementarnych potrzeb przy korzystaniu z nieruchomości, tj. brak przyłączeń wodociągowych...
odpowiedź na wezwanie organu, podatnik po raz kolejny stwierdził, że nie ubiega się o ulgę z powodu ubóstwa, ale z uwagi na 'interes podatnika' oraz w części 'interes...

I SA/Po 848/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

wystąpił o przyznanie ulgi w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2013., W argumentacji wniosku podatnik podniósł, że ubiega się o umorzenie zaległości podatkowych...
, zainicjowanego wnioskiem podatnika z dnia 13 maja 2014 r., Co do meritum, Prezydent Miasta P. w pierwszej kolejności stwierdził, że podatnik błędne postrzega instytucję ulg...

I SA/Rz 426/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-06

komunalnymi, należną za 2 osoby, według stawki 30 zł od osoby, uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów. Ustalenia faktyczne oparto na deklaracji właściciela...
we wskazanych okresach), zweryfikować dane meldunkowe, a przede wszystkim przesłuchać syna skarżącego i jego żonę (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym...

II SA/Go 755/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-28

oraz adresami zameldowania i zamieszkania strony, jej matki i jej męża. Odrębne adresy meldunkowe - zdaniem organu I instancji - nie wyłączają prowadzenia przez stronę...
podstaw do zastosowania ulgi, o którą wniosła strona. Brak relacji z ojcem, pozostawanie bez pracy oraz stan ciąży nie stanowią w ocenie organu podstawy do uznania...
1   Następne >   3