Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 591/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe Kolegium...

I SA/Po 593/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną...

I SA/Po 592/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

powierzchni spełniały warunki uzasadniające uznanie ich za infrastrukturę towarzyszącą. Nadto pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu...

I SA/Po 594/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe...

I SA/Bd 205/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego...

I SA/Bd 571/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego oświadczenia). Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem...
przez niego z ulgi) a zamierzonym celem (pozytywnym efektem) danej regulacji prawnej, chodzi zatem o konieczność wyważania dwóch dóbr (wartości), których pełna realizacja...

I SA/Bd 573/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-10

czy przywilejów podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych...
zachowania proporcji pomiędzy nałożonymi na podatnika obciążeniami (także w przypadku korzystania przez niego z ulgi), a zamierzonym celem (pozytywnym efektem) danej...

I SA/Bd 572/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia...

I SA/Bd 455/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-11-08

(chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego oświadczenia). Zatem organ nie zgodził...

I SA/Bd 456/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-11-03

podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego oświadczenia). Zatem nie można zgodzić...
1   Następne >   +2   4