Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 591/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe Kolegium...

I SA/Po 594/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe...

I SA/Po 592/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

powierzchni spełniały warunki uzasadniające uznanie ich za infrastrukturę towarzyszącą. Nadto pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu...

I SA/Po 593/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną...

I SA/Bd 205/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego...

I SA/Po 847/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

ulgi przemawia brak zapewnienia przez miasto warunków do realizacji elementarnych potrzeb przy korzystaniu z nieruchomości, tj. brak przyłączeń wodociągowych...
odpowiedź na wezwanie organu, podatnik po raz kolejny stwierdził, że nie ubiega się o ulgę z powodu ubóstwa, ale z uwagi na 'interes podatnika' oraz w części 'interes...

I SA/Po 848/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

wystąpił o przyznanie ulgi w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2013., W argumentacji wniosku podatnik podniósł, że ubiega się o umorzenie zaległości podatkowych...
, zainicjowanego wnioskiem podatnika z dnia 13 maja 2014 r., Co do meritum, Prezydent Miasta P. w pierwszej kolejności stwierdził, że podatnik błędne postrzega instytucję ulg...

II SA/Bk 264/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze pobytu w określonej...

II SA/Bk 265/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
., Również dla celów meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze...

III SA/Gd 192/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-02

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. zaświadczenie, z którego wynika, że z prawa do ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dziecka - małoletniej W. H. za rok podatkowy 2016...
i rok podatkowy 2017 - skorzystała A. B. - H. . Ulga podatkowa obejmowała w wymienionych latach cały rok podatkowy., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ...
1   Następne >   3