Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

[...] stycznia 2017 r. odmówił Stronie prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej z uwagi na nieprzedłożenie przez nią w określonym terminie oświadczenia o spełnieniu...
[...] kwietnia 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem Strona wypełniła warunki zwolnienia z tzw. 'ulgi meldunkowej' składając w terminie ustawowym...

I SA/Go 146/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-28

. zeznania dołączył poświadczenie zameldowania oraz wyjaśnienie, w którym stwierdził, m.in., że złożył stosowne oświadczenie o uldze meldunkowej ustnie podczas rozmowy...
nieruchomości, w kwocie 10.450 zł. Co prawda skarżący utrzymywał w toku prowadzonego przez organ postępowania sprawdzającego, że złożył stosowne oświadczenie o uldze meldunkowej...