Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

[...] stycznia 2017 r. odmówił Stronie prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej z uwagi na nieprzedłożenie przez nią w określonym terminie oświadczenia o spełnieniu...
[...] kwietnia 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem Strona wypełniła warunki zwolnienia z tzw. 'ulgi meldunkowej' składając w terminie ustawowym...