Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1527/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

ponoszenia przewidzianych opłat), to na niej spoczywa główny ciężar dowiedzenia, iż okoliczności uprawniające do uzyskania żądanych ulg istotnie wystąpiły. Inicjatywa...