Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 804/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

i nie dokonały oceny okoliczności, w jakich doszło do tego, że skarżący nie skorzystał z ulgi meldunkowej - czy faktycznie był w wymaganym zakresie zameldowany w lokalu...
tzw. ulgi meldunkowej. Skarżącemu odmówiono skorzystania z tej ulgi, gdyż nie złożył oświadczenia, że był zameldowany na pobyt stały w tym lokalu przez okres nie krótszy...

SA/Sz 1694/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn, co spowodowało, że zastosowana została przez notariusza ulga powodująca...
lokalu mieszkalnym w ciągu roku od dnia zawarcia umowy darowizny, co oznacza, że utraciła ona prawo do ulgi podatkowej określonej w tym przepisie., Po rozpatrzeniu sprawy...

SA/Sz 1483/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

dopełnienia przezeń obowiązku meldunkowego wynikającego z ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, natomiast o zastosowaniu ulgi podatkowej...
i darowizn, co spowodowało, że zastosowana została przez notariusza ulga powodująca, że podatek nie wystąpił., Wynika dalej z uzasadnienia omawianej decyzji, że w trakcie...

FSK 180/04 - Wyrok NSA z 2004-06-24

/, co w świetle art. 26 ust. 10 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje utratę ulgi określonej w art. 26 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny...
niedotrzymanie warunków dotyczących ulgi związanej z odliczeniem od dochodu wydatków na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem. Stwierdzono...

I SA/Wr 2214/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

dokonywali odliczeń m. in. odpłatnych świadczeń zdrowotnych (za 1997 r.) oraz wydatków mieszkaniowych w ramach tak zwanej dużej ulgi budowlanej (za lata 1997-1999...
zakłady opieki zdrowotnej, działające na zasadach określonych w tych przepisach. Warunkiem niezbędnym udzielenia ulgi jest wg organu to by wydatki były ponoszone...

I SA/Wr 2215/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

dokonywali odliczeń m. in. odpłatnych świadczeń zdrowotnych (za 1997 r.) oraz wydatków mieszkaniowych w ramach tak zwanej dużej ulgi budowlanej (za lata 1997-1999...
zakłady opieki zdrowotnej, działające na zasadach określonych w tych przepisach. Warunkiem niezbędnym udzielenia ulgi jest wg organu to by wydatki były ponoszone...

I SA/Wr 2216/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

dokonywali odliczeń m. in. odpłatnych świadczeń zdrowotnych (za 1997 r.) oraz wydatków mieszkaniowych w ramach tak zwanej dużej ulgi budowlanej (za lata 1997-1999...
zakłady opieki zdrowotnej, działające na zasadach określonych w tych przepisach. Warunkiem niezbędnym udzielenia ulgi jest wg organu to by wydatki były ponoszone...