Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

. Ponadto załączyła kserokopię oświadczenia z dnia 20 kwietnia 2013 r. o korzystaniu z ulgi meldunkowej przy sprzedaży wspólnego mieszkania położonego w W. przy ul...
zostało w organie oświadczenie o korzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania przy ul. [...] w W. wraz z potwierdzeniem...

III SA/Wa 2850/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

. przedłożone zostało w organie oświadczenie o korzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania przy ul. [...] w W. wraz z potwierdzeniem...
. . Nie odnotowano natomiast wpływu do organu oświadczenia o skorzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej jak również poświadczenia o adresach...

III SA/Wa 1483/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

kwietnia 2011 r., nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

III SA/Wa 759/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym formularzu, wykazując 19% podatek od dochodu...
meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej. Ponadto, za konieczny do uwzględnienia...

III SA/Wa 2698/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

. Z tego względu do lokalu mieszkalnego miała zastosowanie ulga meldunkowa. Jak stwierdził Skarżący, został poinformowany, że rzekomo nie złożył oświadczenia o prawie do takiej...
, iż podlega uldze meldunkowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Skarżącego pismo przewodnie zostało nadane wraz z formularzami i wysłane do Urzędu Skarbowego W. przesyłką poleconą w dniu...

VIII SA/Wa 658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

, że skarżący nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie...
, że w sprawie nie zostało złożone stosowne oświadczenie uprawniające skarżącego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem skarżącego, organ I instancji...

III SA/Wa 2638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

z późn. zm.), dalej 'u.p.d.o.f.' w brzmieniu obowiązującym dnia 31 grudnia 2008 r. tzw. 'ulga meldunkowa'., W związku z powyższym spytała czy zwolnienie przychodów...
z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest wzniesiony ('ulga meldunkowa') na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. obejmuje grunt...

III SA/Wa 2045/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

w nim, że stosowny wniosek o skorzystanie z prawa do ulgi złożyła na zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazując całą kwotę do ulgi meldunkowej, oraz że jej rozumienie przepisu...
wyjaśniając, że z uwagi na spełnienie wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej zbycie przedmiotowej w sprawie nieruchomości było zwolnione...

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   27