Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 237/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-24

mieszkalnego, zwolnienie to nie obejmuje zaś przychodu ze sprzedaży gruntu, na którym budynek został wzniesiony., W uzasadnieniu skargi podkreślono, że 'ulga meldunkowa' powinna...
związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnieniem prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas'. Nadto 'ustawodawca wskazując na zameldowanie...

I SA/Rz 724/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-03

tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., z uwagi na niezłożenie...
o spełnieniu warunków do zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej, a brak możliwości przywrócenia terminu do złożenia takiego oświadczenia został rozstrzygnięty...

I SA/Rz 444/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

na uwzględnienie., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji w kwestii braku podstaw do przyjęcia, że ulga meldunkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku...

I SA/Rz 862/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-26

interpretację ogólną z dnia 19 lutego 2008r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 w sprawie okresu zameldowania branego pod uwagę przy tzw. 'uldze meldunkowej' i wyjaśnił...

I SA/Rz 1239/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

, że korekta zeznania podatkowego za 2009r. sporządzona na formularzu PIT-36 i oświadczenie o korzystaniu przez Podatniczkę z ulgi meldunkowej zostały złożone...
oraz ustalić ewentualne ulgi związane z zaistniałym przychodem lub też koszty jego uzyskania., W tym zakresie kluczowe znaczenie będzie miał art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada...

I SA/Rz 159/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-11

meldunkowego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności j dowodach osobistych (Dz,U. z 1984 r Nr 32. poz. 174)., Natomiast o zastosowaniu ulgi...
lub czasowego pobytu jest tylko dowodem, że dana osoba dopełniła obowiązku meldunkowego. Natomiast zastosowaniu ulgi, o której mowa w art 16 ww ustawy decyduje faktyczne...

I SA/Rz 798/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-24

przez inny organ podatkowy niż Naczelnik Urzędu Skarbowego w J., Załączone do wniosku dowody/dokumenty postaci potwierdzenie zameldowania z centralnego rejestru meldunkowego...
2007-2012 wykazała ulgę z tytułu wychowywania syna, co w konsekwencji świadczy o powiązaniach osobistych skarżącego z Polską - jako centrum interesów osobistych...