Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 237/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-24

mieszkalnego, zwolnienie to nie obejmuje zaś przychodu ze sprzedaży gruntu, na którym budynek został wzniesiony., W uzasadnieniu skargi podkreślono, że 'ulga meldunkowa' powinna...
związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnieniem prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas'. Nadto 'ustawodawca wskazując na zameldowanie...

I SA/Rz 444/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

na uwzględnienie., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji w kwestii braku podstaw do przyjęcia, że ulga meldunkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku...