Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 360/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-21

oświadczenia w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na podstawie art. 274a § 1 O.p. wezwał ją do złożenia zeznania podatkowego...
z ulgi meldunkowej., Ustalenia powyższe znalazły odzwierciedlenie w wyżej opisanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 4.12.2014 r., W odwołaniu skarżąca...

I SA/Op 40/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 274 O.p. wezwał ich do złożenia zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-38 za 2012 r...
6.11.2008 r.). Wyjaśnił, że prawo do ww. zwolnienia z opodatkowania (tzw. 'ulgi meldunkowej') przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek, tj. podatnik musi legitymować...

I SA/Op 440/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-31

. 1316 - dalej powoływanej jako ustawa zmieniająca). Wyjaśnił, że prawo do ww. zwolnienia (tzw. 'ulgi meldunkowej') przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek, tj...
poprzez wydanie zaskarżonej decyzji w sytuacji, gdy wobec spełnienia przez nią wszystkich warunków do tzw. ulgi meldunkowej (gdyż stosowne oświadczenie zostało przez nią...

I SA/Op 441/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-31

- dalej powoływanej jako ustawa zmieniająca). Wyjaśnił, że prawo do ww. zwolnienia (tzw. 'ulgi meldunkowej') przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek, tj. podatnik...
zaskarżonej decyzji w sytuacji, gdy wobec spełnienia przez nią wszystkich warunków do tzw. ulgi meldunkowej (gdyż stosowne oświadczenie zostało przez nią złożone...

I SA/Op 268/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

nie dostarczył żadnych dokumentów potwierdzających użytkowanie nieruchomości jako mieszkalnej., W ocenie organu I instancji, aby skorzystać z ulgi meldunkowej podatnik...
nie była budynkiem mieszkalnym. Zatem K. D. nie spełnił wszystkich warunków koniecznych do skorzystania z 'ulgi meldunkowej'., Wobec powyższego zasadnie organ podatkowy...

I SA/Op 164/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-22

możliwość zameldowania się w tym lokalu i skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Przebudowa lokalu na dwa mieszkania stanowiła jedyny logiczny sposób na zagospodarowanie...

I SA/Op 231/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-16

się w tym lokalu i skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Przebudowa lokalu na dwa mieszkania stanowiła jedyny logiczny sposób na zagospodarowanie zakupionej nieruchomości...

I SA/Op 923/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

lutego 2010 r. zakończy się po myśli skarżącego tzn. przyjęciem prawa do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej., Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Op 329/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-17

ze względu na tzw. ulgę meldunkową. Dokumenty te powinny znajdować się w aktach sprawy., Po rozpatrzeniu opisanego wniosku Dyrektor Izby opisanym na wstępie postanowieniem...

I SA/Wr 2214/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

dokonywali odliczeń m. in. odpłatnych świadczeń zdrowotnych (za 1997 r.) oraz wydatków mieszkaniowych w ramach tak zwanej dużej ulgi budowlanej (za lata 1997-1999...
zakłady opieki zdrowotnej, działające na zasadach określonych w tych przepisach. Warunkiem niezbędnym udzielenia ulgi jest wg organu to by wydatki były ponoszone...
1   Następne >   2