Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 679/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-30

u.p.d.o.f. powyższe zwolnienie ( tzw. ulga meldunkowa) ma zastosowanie do podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży oświadczenie...
, iż brak jest podstaw do uznania, że w ustawowym terminie P. K. złożył oświadczenie dotyczące ulgi meldunkowej, tym samym nie uznał twierdzeń podatnika, że dokument...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

, jak również nie złożyła oświadczenia w zakresie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść...
, że skarżącej przysługiwała ulga meldunkowa, a w konsekwencji nie była zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia...

I SA/Ol 670/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-16

z tzw. 'ulgi meldunkowej', w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy - w ocenie skarżących - niezłożenie...
wynika, iż strony złożyły oświadczenie o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej dopiero na etapie prowadzonych czynności sprawdzających tj. w dniu '[...]' 2015r...

I SA/Ol 805/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-13

w zeznaniu rocznym za 2012 r. dochodu uzyskanego z ww. źródła, jak też nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił...
I instancji wezwał stronę do wyjaśnienia w jakich okolicznościach złożyła oświadczenie o uldze meldunkowej oraz o wskazanie ewentualnych świadków tego zdarzenia...

I SA/Ol 446/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-12

mieszkania w pobliżu mieszkania córki. Przy sprzedaży domu notariusz nie odebrał od sprzedającego oświadczenia dla celów skorzystania z ulgi meldunkowej i nie poinformował...
z ulgi meldunkowej. Obecnie ponosi bardzo wysokie koszty rehabilitacji ruchowej (rehabilitacja w zakresie poznawczym i logopedycznym nie jest już możliwa) i pobytów...

I SA/Ol 103/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-12

też miała wysłać oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej., W odpowiedzi na kolejne wezwanie strona nadesłała w dniu 2 sierpnia 2017r. do Urzędu Skarbowego...
oświadczenie z 16 maja 2011r. o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, wraz z potwierdzeniem zapłaty za nadanie przesyłki sporządzone w języku niemieckim (k. 59 - 61 akt podatkowych...

I SA/Ol 81/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-11

II FPS 3/11, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyłączył z opodatkowania, przy zastosowaniu tzw. ulgi meldunkowej, budynek mieszkalny wraz z gruntem, na którym budynek...
działki o powierzchni 674 m2 (745 m2 powierzchnia działki - 71 m2 powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego, która podlega uldze meldunkowej) wraz ze znajdującym...

I SA/Ol 97/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-24

lokalu. W dniu 16 lipca 2010 r. przedmiotowy lokal został sprzedany. Wobec powyższego Skarżący zadał pytanie, czy ulga meldunkowa znajduje zastosowanie łącznie do obojga...
? Oraz, czy ulga meldunkowa obejmuje zarówno sprzedaż lokalu mieszkalnego, jak i przynależnego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu?, Zdaniem Wnioskodawcy, wykładnia...

I SA/Ol 567/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-21

jako O.p., zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych., Opisując w związku...
mieszkalnego będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego w ramach 'ulgi meldunkowej'?, Zdaniem wnioskodawczyni, w myśl art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008...

I SA/Ol 474/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-25

w związku z ulgą meldunkową - do urzędu skarbowego dotyczącego zameldowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, czy w 2013r...
prawa do zwolnienia. Natomiast z treści wniosku wynika, że sprzedając nieruchomość w 2013r. strona nie złożyła oświadczenia, wymaganego w związku z ulgą meldunkową, do urzędu...
1   Następne >   +2   4