Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 936/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatnik i jego małżonka A. D. (podatniczka) w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...

I SA/Lu 1215/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-10

, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach...
faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Lu 948/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-01

pierwszej instancji uzyskany przez podatnika w 2012 roku dochód z tego tytułu nie korzysta z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26...
materiału dowodowego, upatrywał też złożenia przedmiotowego oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej w fakcie przesłania przez notariusza (w terminie do złożenia...

I SA/Lu 935/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

podatkowego, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatniczka i jej mąż S. D. w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...

I SA/Lu 680/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, warunkiem zastosowania wskazanej wyżej ulgi meldunkowej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie przez podatnika...
dla skorzystania z ulgi meldunkowej bezpośrednio po sprzedaży lokalu; naruszenie art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie oceny materiału...

I SA/Lu 978/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-04

lit.c), w związku z ust. 21 u.p.d.f. Argumentowała, że spełniła warunek skorzystania z ulgi meldunkowej, gdyż notariusz przekazując do organu podatkowego akt notarialny...
wymogi przewidziane u.p.d.f., zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania ulgi meldunkowej był terminem...

I SA/Lu 119/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-07

listopada 2008 r. w drodze darowizny, nie korzysta z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U....
oraz na okoliczność skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w dniu 28 kwietnia 2014 r. wraz z zeznaniem...

I SA/Lu 841/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-25

do udzielenia wyjaśnień w zakresie złożenia do organu podatkowego oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej oraz faktu niewykazania w zeznaniu...
koniecznych warunków do zastosowania ulgi meldunkowej. W tych warunkach, postanowieniem z dnia [...] r. zostało wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie...

I SA/Lu 426/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

tego, że w dwojaki sposób złożyła ona oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Po pierwsze: składając deklarację PIT-37 za 2011 r. wykazała...
, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że złożyła oświadczenie stanowiące wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Lu 281/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

polegającą na przyjęciu, że podatniczka nie złożyła oświadczenia upoważniającego ją do skorzystania z ulgi meldunkowej, co konsekwencji doprowadziło do zanegowania jej prawa...
do skorzystania z ulgi meldunkowej. Takie oświadczenie mogło natomiast zaginąć na terenie placówki organu, i na tą okoliczność należy przesłuchać jego pracowników., Dyrektor...
1   Następne >   +2   +5   8