Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 396/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

również, że w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania tzw. ulga meldunkowa, przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz ust. 21 i ust. 22 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31...