Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 113/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych do właściwych miejscowo jednostek. W wyniku sprawdzenia danych...
adresowych nabywców oleju opałowego w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów miast i gmin ustalono, iż nie potwierdzono adresów z imieniem i nazwiskiem 84 odbiorców oleju...