Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1097/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącego i jego małżonkę obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatnika, nie złożył on oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 1096/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

opodatkowaniu. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącą i jej małżonka obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatniczki, nie złożyła ona oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 782/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-25

o spełnieniu warunków do tzw. ulgi meldunkowej, jednakże bez potwierdzenia przyjęcia tego oświadczenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. W dniu 17 września 2013 r. NUS...
zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z prośbą o podanie informacji dotyczących złożenia oświadczenia o tzw. 'uldze meldunkowej', a w odpowiedzi Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 771/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży tego lokalu. Skarżąca nie była zameldowana w tym mieszkaniu...
mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym spełnienie warunków do objęcia zwolnieniem podatkowym jednego małżonka nie powinno...

I SA/Gl 301/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-12

może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, biorąc pod uwagę fakt, że mieszka tam wraz z mężem od lipca 2006 r., a jej mąż był zameldowany w budynku przez okres dłuższy niż 12...
miesięcy?, Zdaniem wnioskodawczyni, mieszkając razem z mężem przez cztery lata w domu, który w lipcu 2010 r. został sprzedany, może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej...

I SA/Gl 878/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-20

ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia warunki do zastosowania ulgi meldunkowej. Natomiast wnioskodawczyni została poinformowana...
, że nie spełnia warunków do zastosowania ulgi meldunkowej i jest zobowiązana w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego do zapłacenia podatku dochodowego., W tym stanie faktycznym...

I SA/Gl 778/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-19

być zapewniona możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej. Dodatkowo wyartykułowano zaś, że ustawodawca nie określił, w jaki...
na to, że z okoliczności sprawy przedstawionych przez Stronę w piśmie z 13 maja 2013 r. może wynikać, że celem i zamiarem Podatnika było skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej...

I SA/Gl 777/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-19

powinna być zapewniona możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej. Dodatkowo wyartykułowano zaś, że ustawodawca nie określił, w jaki...
było skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej. To zaś, czy chęć tego istotnie została objawiona może być skutkiem zarówno analizy treści złożonych oświadczeń woli, jak i może być efektem...

I SA/Gl 57/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-26

oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej wraz ze stosownym oświadczeniem i pismem Prezydenta Miasta G. z tego samego...
oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do ulgi meldunkowej, wskazując, że termin przewidziany w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie...

I SA/Gl 30/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-12

z tzw. 'ulgi meldunkowej',, - czy ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku, czy też np. gruntu i budynków przynależnych np. szopy?, 1.3. Zdaniem wnioskodawcy:, - żona może korzystać...
wspólnie z wnioskodawcą z ulgi meldunkowej. zgodnie z art. 21 ust. 21 i 22 updof,, - podatek od gruntu i budynku gospodarczego jest nienależny, gdyż są to części...
1   Następne >   +2   +5   +10   14