Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 531/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

złożonych przez podatnika oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec tego co najmniej rozważyć...
na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...

I SA/Gd 530/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

i skutków złożonych przez Podatniczkę oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec (ego co najmniej...
dowodów na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...

I SA/Gd 1574/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

, w którym nie mogła wyrazić woli skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach...
warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej został zachowany z uwagi na wpływ do Urzędu Skarbowego aktu notarialnego z dnia 1 lutego 2012r. Umowa ta nie zawiera informacji...

I SA/Gd 1579/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

. zeznanie PIT-37, w którym nie mogła wyrazić woli skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków tj.: zameldowania na pobyt stały...

I SA/Gd 1397/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28 kwietnia 2016...
podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie z mężem dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

I SA/Gd 1398/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28...
w/w ulgi podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

I SA/Gd 695/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-13

do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.f., uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków, tj. zameldowania...
obowiązku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej i zeznania podatkowego za 2012r. W ocenie organu odwoławczego, zmienne w tym zakresie wyjaśnienia...

I SA/Gd 1289/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-09

ze zwolnienia od podatku dochodowego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej' na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 22 ustawy, o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu...
zbycia nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał m.in., że aby skorzystać z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Gd 28/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

do zwolnienia podatkowego (ulga meldunkowa); potwierdzenia nadania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przesyłki poleconej nr [...] z dopiskiem PIT ROCZNY., Postanowieniem z dnia 11 lutego...
również oświadczenie małżonków o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, nadto przesyłka nie zawierała pisma przewodniego, z którego wynikałoby, że poza zeznaniem PIT-37...

I SA/Gd 29/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

do zwolnienia podatkowego (ulga meldunkowa); potwierdzenia nadania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przesyłki poleconej nr [...] z dopiskiem PIT ROCZNY., Postanowieniem z dnia 11...
również oświadczenie małżonków o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, nadto przesyłka nie zawierała pisma przewodniego, z którego wynikałoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   16