Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 529/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

tego prawa lub potwierdzenia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
zebranego w sprawie i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Bd 1104/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-06

, że oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą w 2010 r. mieszkania położonego w C. przy ul. [...], załączył do złożonego w Urzędzie Skarbowym w A. K...
Skarbowego w A. K., w treści którego wskazał m.in., że oświadczenie o uldze meldunkowej dołączył do zeznania podatkowego PIT-36 za 2010 r. Na potwierdzenie tego faktu...

I SA/Bd 356/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...

I SA/Bd 437/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...

I SA/Bd 765/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

nie z ich winy, bowiem po sprzedaży mieszkania byli przekonani o swoim prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ponadto podnieśli, że współpracowali z Urzędem Skarbowym...
z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. W ocenie organu roztropność nakazywała, aby podjąć odpowiednie działania w celu możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Bd 128/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-15

prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), w dniu 02 maja 2011r. przesłała do Urzędu Skarbowego oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej wraz...
z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży wymienionego lokalu mieszkalnego w ramach tzw. ulgi meldunkowej., Organ przedstawił przebieg postępowania i ustalony...

I SA/Bd 830/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-27

w 2008 r. to jest w okresie obowiązywania wyłącznie tzw. ulgi meldunkowej., Minister Finansów Interpretacją indywidualną z dnia [...] nr [...] uznał stanowisko przedstawione...
z tzw. ulgi meldunkowej (przy spełnieniu warunków jej stosowania), ale wcale nie pozbawia tych podatników prawa skorzystania z ulg powszechnie obowiązujących w chwili uzyskania...

I SA/Bd 329/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-11

roku udziału do lokalu mieszkalnego przy ul. [...] we [...] z uwagi na niezastosowanie ulgi meldunkowej. We wniosku wskazał, że w przedmiotowym lokalu był zameldowany...
na okres dłuższy niż 5 lat, co uprawniało do skorzystania z ulgi meldunkowej., Postanowieniem z [...] stycznia 2022 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego we [...] odmówił wszczęcia...

I SA/Bd 408/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-27

podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie, 'ulgi meldunkowej' przychodu ze sprzedaży gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym...
fizycznych na podstawie 'ulgi meldunkowej'., 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia [...] 2011r...

I SA/Bd 73/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-07

73/11, UZASADNIENIE, We wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej H. S. wskazał, że nie miał wiedzy...
, o konieczności złożenia stosownego oświadczenia o zastosowanie ulgi meldunkowej, w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Podkreślił...
1   Następne >   +2   5