Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 8/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-12

wszczęcia postępowania podatkowego o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o prawie do zastosowania ulgi meldunkowej w 2012 r., wskazując, że termin do złożenia...
oświadczenia o prawie do tzw. ulgi meldunkowej ma charakter terminu materialnoprawnego i nie podlega przywróceniu. Następnie postanowieniem z dnia [...] r. wszczęto wobec...

I SA/Łd 1306/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-06

uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej podatnik stwierdził, iż w urzędzie skarbowym uzyskał informację, że uprawnienie do skorzystania z tej ulgi przysługiwałoby...
, czy spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej i właściwie pokierować podatnikiem. Stwierdził również, że w jego ocenie nie ma żadnych podstaw prawnych, aby twierdzić...

I SA/Łd 991/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

zwrócił się z prośbą o potraktowanie złożonego przeze niego PIT39 jako oświadczenia o prawie do ulgi meldunkowej., Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
twierdzącej na to pytanie - czy pomimo niezłożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, a spełnienia przesłanki zameldowania przez okres...

I SA/Łd 662/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-19

, czy w opisanej sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, to aby mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunek 12 - miesięcznego zameldowania...
wynika, iż aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., każdy z nich musi spełnić warunki...

I SA/Łd 843/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-07

indywidualna Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Kwestią sporną w niniejszej sprawie jest zakres ulgi meldunkowej...
siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. Zadano pytanie: 'czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26...

I SA/Łd 995/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-06

przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Ministra Finansów...
od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej. We wniosku wskazała, że w dniu 20 lutego 2008 r., wspólnie z małżonkiem, nabyła nieruchomość stanowiącą wspólność małżeńską...

I SA/Łd 131/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-15

z opodatkowania w ramach tzw. ulgi meldunkowej., Pismem z dnia 12 kwietnia 2019r. skierowanym do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. skarżąca zwróciła się z prośbą...
o 'zbadanie błędnej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. i tym samym naruszeniem prawa obywatela odnośnie ulgi meldunkowej'., Pismami z dnia 10 maja 2019 r. i z dnia 6 czerwca...

I SA/Łd 1416/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

na fakt, że nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r. podatnik mógł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Aby skorzystać...
warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku, a brak złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej wynikał z braku kompetencji i niewiedzy., Po rozpatrzeniu...

I SA/Łd 1417/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

na fakt, że nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r. podatnik mógł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Aby skorzystać...
przy ul. A 37 spełniała warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku, a brak złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej wynikał z braku kompetencji...

I SA/Łd 757/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-17

, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, to aby mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunek 12 - miesięcznego zameldowania na pobyt stały...
Ministra Finansów z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. wynika, iż aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126...
1   Następne >   +2   +5   8