Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 824/10 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
., W odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego, skarżąca zwróciła się o udzielenie informacji, czego w istocie dotyczy ulga meldunkowa, w tym o sprecyzowanie, czy ulgą tą...

I SA/Gl 1138/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-23

na podstawie ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży nieruchomości., Organ w zaskarżonej interpretacji uznał, iż prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21...
za prawidłowe uznał organ stanowisko podatnika jedynie odnośnie zwolnienia z opodatkowania na podstawie ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym...

III SA/Łd 792/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-11-06

wykonawczym nie istnieje, gdyż w jej przypadku zastosowanie miała 'ulga meldunkowa'. Pomimo, że na etapie wyrokowania w sprawie dotyczącej zarzutów postępowanie...
sądowoadministracyjne w przedmiocie ulgi meldunkowej było na etapie skargi kasacyjnej, sąd nie zawiesił postępowania, a wydał rozstrzygnięcie, które nie odpowiada prawu. Sprawa...

I SA/Gl 913/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

. P. dotyczące pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe., W piśmie z dnia 30 stycznia 2012 r. Minister Finansów poinformował, że od wydanej w dniu...

I SA/Gl 792/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości zwolnienia z opodatkowania w ramach ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży...
wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe w całości., W piśmie z dnia 22 listopada 2012 r. skarżąca wniosła o zwrot kosztów postępowania...

I SA/Wr 1534/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-07

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Skarżący przedstawił następujący, zaistniały stan faktyczny: żona Skarżącego odziedziczyła...
z tzw. 'ulgi meldunkowej' pod warunkiem przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, tzn. zakup nowego lokalu., W związku z powyższym Skarżący...

I SA/Łd 1014/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-21

dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Finansów...
możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej., Minister Finansów w piśmie z dnia 28 września 2011 r. poinformował, iż interpretacją z dnia [...] r. Nr [...] uwzględnił tą skargę...

I SA/Gl 1100/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

., dotyczące pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
[...] - stanowisko wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe., W piśmie z dnia 13 listopada 2012 r. Minister Finansów poinformował, że od wydanej w wyniku...

III SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

z [...] maja 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Przedmiotem powyższej interpretacji było udzielenie odpowiedzi w zakresie prawa do ulgi meldunkowej...
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1367/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-31

: czy wnioskodawczyni jako osoba korzystająca z ulgi meldunkowej ma obowiązek płacić podatek od gruntu, który do przedmiotowego lokalu jest przypisany?, Wojewódzki Sąd...
do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, to jest: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126...
1   Następne >   +2   +5   7