Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1768/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-20

spełnione zostały przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej tj. była zameldowana w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12...
. 21 u.p.d.o.f. z uwagi na jego niezastosowanie mimo, że podatniczka spełniła przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej., Zdaniem podatniczki...

I SA/Gl 1769/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-20

zostały przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej tj. był zameldowany w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy...
z uwagi na jego niezastosowanie mimo, że podatnik spełnił przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej., Zdaniem podatnika, wymóg złożenia...