Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

, jak również nie złożyła oświadczenia w zakresie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść...
, że skarżącej przysługiwała ulga meldunkowa, a w konsekwencji nie była zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia...

III SA/Wa 1376/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

Skarbowego w P. nie przeprowadził koniecznych ustaleń odnosząc się do oceny spełnienia przesłanki formalnoprawnej warunkującej możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej...
Urzędu Skarbowego w P. okoliczność, iż strona nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT., Na podstawie...

I SA/Ol 532/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-24

za niewystarczające do przyznania wnioskowanej ulgi., Zdaniem Dyrektora powoływanie się przez stronę na okoliczności związane ze spełnieniem warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej...
z '[...]', Naczelnik odmówił udzielenia wnioskowanej ulgi. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ I instancji, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne sprawy, stwierdził...

II FSK 3056/18 - Wyrok NSA z 2021-02-16

również to, że ustawodawca przewidując istotne skutki fiskalne powyższej zmiany przepisów wprowadził do ustawy tzw. 'ulgę meldunkową', na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126...