Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 567/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-12

tej nie można dowolnie kształtować. Takie dane powinny być oparte o wiarygodne źródła, takie jak dane GUS, czy dane meldunkowe. Oparcie się o inne, mniej wiarygodne dane narusza...
wskazanych w sprawozdaniu za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (2020) oraz uwzględnienie koniecznej korekty z tytułu przewidzianych przez prawodawcę miejscowego ulg...