Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 487/19 - Wyrok NSA z 2021-11-23

złożone w akcie notarialnym, uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2007...
byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww. akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania wpłynął do urzędu skarbowego w terminie otwartym do złożenia oświadczenia...

VIII SA/Wa 690/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, jego część lub udział w nim, czy również grunt na jakim...
wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni koniecznym uwzględnienie kontekstu systemowego art. 21 ust...

II FSK 360/19 - Wyrok NSA z 2021-11-04

oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyniło koniecznym uwzględnienie kontekstu systemowego art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f....