Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

meldunkowej (zakup mieszkania w latach 2007-2008, sprzedaż przed upływem 5 lat, zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy), ulga...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatnicy składając deklarację PIT-36 za 2011 r. wykazali, że kwota podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...

III FSK 142/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

- oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. Środki ze sprzedaży lokalu przeznaczyła na remont innego mieszkania. Skarżąca podkreśliła, że jest samotną matką...
i nieznajomości przepisów prawa podatkowego, co do warunków zastosowania tzw. ulgi meldunkowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. decyzją z 3 października 2016 r. odmówił Skarżącej...

II FSK 2470/18 - Wyrok NSA z 2021-01-20

wydanie decyzji bez podstawy prawnej., W kwestii bezprzedmiotowości powołania w sprawie przez organy podatkowe regulacji dotyczących tzw. 'ulgi meldunkowej', Sąd...

II FSK 2471/18 - Wyrok NSA z 2021-01-20

dotyczących tzw. 'ulgi meldunkowej', Sąd pierwszej instancji prawidłowo podzielił stanowisko skarżącej, że zbędne było przywołanie w treści decyzji przepisu art. 21 ust. 1...