Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 356/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-13

(Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 1514 ze zm.) poprzez niewłaściwą ich wykładnię pozostającą w sprzeczności z celem przepisów ustanawiających ulgę; 2) błąd w ustaleniach...
do ponownego rozpoznania., Decyzją z dnia [...] 2007 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że ulga...

I SA/Lu 93/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin., Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny...
urzędów gminnych z których wynika, iż wskazani w oświadczeniach nabywcy nie figurują, bądź nigdy nie figurowali w zbiorach meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt...

I SA/Lu 94/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin oraz zauważył, iż kwestia wymogów, jakie winny spełniać oświadczenia...
czynności sprzedaży uzyskano informacje z właściwych urzędów gminnych, z których wynika, iż nie figurują, bądź nigdy nie figurowali oni w zbiorach meldunkowych / protokół...

I SA/Lu 92/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, które zawierają dane nie pozwalające na zidentyfikowanie kupujących, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych...
meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt podatkowych (brak numeracji kart) /., Sprawdzeniem objęto także 26 odbiorców indywidualnych, w tych sytuacjach, w których możliwe...