Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło

I SA/Gd 598/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-09

. Zdaniem organu fakt zameldowania w przedmiotowej nieruchomości jest tylko dowodem dopełnienia obowiązku meldunkowego, natomiast o zastosowaniu ulgi z art.16 ustawy...
mieszkaniowe nie wymagają niezwłocznego i bezpośredniego zaspokojenia, są zatem sprzeczne z celem ulgi mieszkaniowej określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn...