Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] określił...
wymienione z imienia, nazwiska i adresu nie figurowały w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. W wyniku przesłuchań osób w charakterze świadków ustalono...

III SA/Kr 802/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

używania samochodu., Ponadto skarżący wniósł o rozstrzyganie w kwestiach wątpliwych na jego korzyść podnosząc, że jest osobą podeszłym wieku i zasługuje na zastosowania ulg...