Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

I SA/Kr 1088/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-05-19

meldunkowego. Natomiast o zastosowaniu ulgi, o której mowa w art. 16 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn decyduje faktyczne zamieszkiwanie w nabytym lokalu przez okres...
na [...] zł. Obdarowana H. D. -S. złożyła w akcie notarialnym oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn, określonej...