Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1138/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-23

na podstawie ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży nieruchomości., Organ w zaskarżonej interpretacji uznał, iż prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21...
za prawidłowe uznał organ stanowisko podatnika jedynie odnośnie zwolnienia z opodatkowania na podstawie ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym...

III SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

z [...] maja 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Przedmiotem powyższej interpretacji było udzielenie odpowiedzi w zakresie prawa do ulgi meldunkowej...
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1367/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-31

: czy wnioskodawczyni jako osoba korzystająca z ulgi meldunkowej ma obowiązek płacić podatek od gruntu, który do przedmiotowego lokalu jest przypisany?, Wojewódzki Sąd...
do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, to jest: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126...

I SA/Łd 152/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-16

tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, to jest: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
., We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej zadano pytanie: czy wnioskodawczyni jako osoba korzystająca z ulgi...

III SA/Wa 2363/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Przedmiotem powyższej interpretacji było udzielenie odpowiedzi w zakresie prawa do ulgi...

III SA/Wa 1665/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-10

z [...] lutego 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Przedmiotem powyższej interpretacji było udzielenie odpowiedzi w zakresie prawa do ulgi meldunkowej...
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 1341/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-21

dochodowego od osób fizycznych., We wniosku o wydanie interpretacji Skarżąca zajęła stanowisko, że tzw. ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy...
do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego Sądu budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne, a mianowicie czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126...

II FSK 1668/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-12

sądowe następującej treści: 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie sądowe następującej treści: 'tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Lu 78/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-17

na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części przypadającej: na lokal mieszkalny za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej udziału...
przychodu przypadającego na udział w gruncie., Argumentował, że ustawodawca konstruując przesłanki uprawniające do skorzystania z ulgi meldunkowej, nie użył w przepisie...

III SA/Wa 745/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-09

budzące poważne wątpliwości, tj.: ' Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
w W.) z [...] grudnia 2010 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Przedmiotem powyższej interpretacji było udzielenie odpowiedzi m.in. na pytanie czy ulga...
1   Następne >   2