Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Ol 46/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-08

od sprzedaży mieszkania, w znacznej wysokości, co wynikało z niedopełnienia warunków skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Skarżąca podniosła, że wraz z małżonkiem utrzymuje...

I SA/Ol 47/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-08

od sprzedaży mieszkania, w znacznej wysokości, co wynikało z niedopełnienia warunków skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Skarżący podniósł, że wraz z małżonką utrzymuje...