Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 46/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-08

od sprzedaży mieszkania, w znacznej wysokości, co wynikało z niedopełnienia warunków skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Skarżąca podniosła, że wraz z małżonkiem utrzymuje...

I SA/Ol 47/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-08

od sprzedaży mieszkania, w znacznej wysokości, co wynikało z niedopełnienia warunków skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Skarżący podniósł, że wraz z małżonką utrzymuje...

III SA/Wa 769/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

oświadczenia o spełnieniu warunków skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem Strony, powyższe stanowi nowe okoliczności w sprawie uzasadniające zmianę przedmiotowego...

III SA/Wa 3779/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-03

, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podniosła, iż spór dotyczy prawa do skorzystania z ulgi...
'meldunkowej', pomimo niezłożenia przez nią w stosownym terminie oświadczenia w tym zakresie., W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż zwróciła się do organu podatkowego o umorzenie...