Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Po 323/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-21

tzw. 'ulgi meldunkowej' jest nieprawidłowe., Opisując przedstawione we wniosku zdarzenie organ interpretacyjny podał, iż w dniu [...] czerwca 2010 r. wnioskodawca wspólnie...
od osób fizycznych stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to mimo, że warunek zameldowania na pobyt stały 12 miesięcy spełnia tylko jeden...