Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

nieruchomości., Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej uzależnione było od spełnienia łącznie dwóch warunków (przesłanek...
[...] sierpnia 2014 r. złożyli do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo, w którym wyraźnie przyznali, że nie złożyli oświadczenia o uldze meldunkowej w terminie wynikającym...