Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 420/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-28

wszystkie wymogi, które pozwalały na skorzystanie z ulgi meldunkowej, a pomimo tego, przez nieznajomość przepisów urzędnika Urzędu Skarbowego jest permanentnie karana...