Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 360/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-09

w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zameldowaniu w związku z przysługującą ulgą meldunkową w 2009 roku p o s t...
do złożenia oświadczenia o zameldowaniu w związku z przysługującą ulgą meldunkową w 2009 roku, złożyła ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...

II FZ 1004/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

o skorzystaniu z ulgi meldunkowej' (karta 3). Oczywistą jest rzeczą, że przepis zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący (jak skarżąca podała...
do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej' nie została jeszcze w ogóle rozpoznana. Zatem nie jest prawdziwe twierdzenie skarżącej, że w sprawie jej skargi...

I SA/Łd 360/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-23

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zameldowaniu w związku z przysługującą ulgą meldunkową w 2009 roku p o s t a n...
z przysługującą ulgą meldunkową w 2009 roku. Do skargi skarżąca załączyła złożony na urzędowym formularzu (PPF) wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...

I SA/Gd 1074/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-23

o spełnieniu warunków do zwolnienia, wynikającego z tzw. ulgi meldunkowej od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2009 r., Wnioskiem z dnia 14 sierpnia...
z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków tj. zameldowania na pobyt stały...

I SA/Łd 360/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-07

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zameldowaniu w związku z przysługującą ulgą meldunkową w 2009 roku p o s t a n...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zameldowaniu w związku z przysługującą ulgą meldunkową...

III SA/Wa 3456/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

ograniczył rozpoznanie wniosku: sytuacja życiowa Strony Skarżącej może bowiem zmieniać się. Spór dotyczy prawa Skarżącego do skorzystania z ulgi 'meldunkowej...

III SA/Wa 3599/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-27

do skorzystania z 'ulgi meldunkowej', która znalazła omówienie w orzecznictwie, także NSA (np. w wyrokach z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK1627/15, II FSK 1628/15, II FSK...

I SA/Gd 559/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-22

, prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 tej ustawy, uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków tj. zameldowania...
oświadczenia skutkuje tym, że strona utraciła definitywnie prawo do ulgi, a jednocześnie nie jest możliwe, aby podatniczka po raz kolejny złożyła stosowne oświadczenie...

I SA/Łd 1072/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-11

zwolnienia przedmiotowego tzw. 'ulgi meldunkowej' w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skargi dołączyła formularz PPF z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez...

IV SA/Wr 761/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

ponoszenia wynikającego z art. 84 ustawy zasadniczej. Dlatego też tego rodzaju ulgi mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach szczególnych, gdy istnieją uzasadnione powody...
1   Następne >   2